ورود سه پیکر از حادثه دیدگان سانحه سانچی ورود سه پیکر از حادثه دیدگان سانحه سانچی


عکس های کاملا اختصاصی مختص کانال مردمی فرهاد داودوندی

 ورود سه پیکر از حادثه دیدگان سانحه سانچی

عکس از مهدی گودرزی ارسالی از فرودگاه امام خمینی


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما