هیئت دوچرخه سواری بروجرد به مناسبت دهه فجر برگزار کرد


هیئت دوچرخه سواری بروجرد

به مناسبت دهه فجر برگزار کرد


برگزاری همایش و مسابقه دوچرخه سواری دانش آموزان  مدارس بروجرد پایه (نونهالان ونوجوانان وجوانان)

 جمعه ۱۹ بهمن ماه ساعت 9 صبح

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما