هفته موتور سواری و اتومبیل رانی بروجرد


"هفته موتور سواری و اتومبیل رانی بروجرد"

 گرامی باد

 

30 آذر الی 6 دی


همراه با استاد علیرضا  هنرور و استاد مهدی گودرزی

 


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!