هزینه آزمایشات پیرزن همشهری پرداخت شدهزینه آزمایشات پیرزن همشهری پرداخت شد


از طریق کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی

مبلغ 1.142.500 ریال تمامی هزینه آزمایشات پزشکی یک پیرزن نیازمند را پرداخت نمودیم

سپاس از خیرین عزیز

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!