نیلسون در شهر بازی / عکس

1900 023649 نیلسون در شهر بازی / عکس

دروازه بان محبوب پرسپولیس علاقه زیادی به تفریحات سالم دارد.
او سعی می کند روحیه شاداب جوانی اش را حفظ کند.
در این عکس “نیلسون کوریا” دروازه بان پرسپولیس را در شهر بازی و هنگام استفاده از یکی از وسایل مهیج مشاهده می کنیم.
البته با کمی دقت در این عکس رضا محمدی دیگر دروازه بان سرخ پوشان و ذخیره همیشگی نیسلون را هم در سمت راست مشاهده می کنیم. آن هم در حالی که به نظر از فرط هیجان در حال انفجار می باشد.
1900 0236491 نیلسون در شهر بازی / عکس
منبع:jamnews.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!