نفت ۱ – استقلال ۰

هـیــچــــــی !

 

http://media.isna.ir/content/abdolvahed+mirzazadeh-28-24.jpg/4


منبع : http://ssnews.rozblog.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!