میزبانی گالری کاما از «خیال طبیعت» داریوش هوشمند

آثار نقاشی داریوش هوشمند پزشک متخصص اطفال ساکن آمریکا با عنوان «خیال طبیعت» برای نخستین بار در ایران به نمایش در می آید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!