موزه فرهاد ۹۰ و هدیه جدیدموزه فرهاد 90 و هدیه جدید


هدیه ارزشمندخانم فاطمه شکری به موزه فرهاد 90

این همشهری گرامی محبت نمودویک عدد تقویم با عکس من را

به مناسبت تولد 55 سالگی ام به موزه فرهاد 90 تقدیم نمود

برای ایشان آرزوی موفقیت دارم

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!