مهدی رحمتی: خبرنگاران عربی حمله می کنند چون داغ بازی های خوبم بر دل شان مانده

مهدی رحمتی می گوید اگر از سوی سایت عربی به او حمله می کنند ، دلیلش ریشه در بازی های موفقی دارد که برابر تیم های عربی داشته است. همه چیز خیلی ساده شکل می گیرد. مهدی رحمتی به هوا بلند می شود تا توپی ساده را در دستانش بگیرد اما توپ از دستش در ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!