مهاجم خارجی استقلال عزادار شد

بوبکر کبه در غم از دست دادن پدرش عزادار شد. پدر کبه در سن ۷۳ سالگی دیشب به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت .

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!