مسابقه فرستادن تصاویر غیر اخلاقی دختران ایرانی

Mosabeghe_Tasaavir_Gheyre_Akhlaaghi

سایت رادیو فرانسه به کمک برخی پایگاه های اجتماعی شتافت تا در کنار آنها، به مسابقه ای غیر اخلاقی برای ارسال تصاویر زنان ایرانی دامن زند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!