مسابقات فوتسال در بروجرد


مسابقات فوتسال در بروجرد

مسابقات فوتسال بروجرد با حضور ۴۰ تیم در رده های مختلف سنی

استقبال بسیار خوب و نظم مثالزدنی  این مسابقات قابل تقدیر است

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!