مراسم نامزدی جانی دپ و نامزدش

مراسم نامزدی جانی دپ و نامزدش

193562 مراسم نامزدی جانی دپ و نامزدش

3 days kill red car5py مراسم نامزدی جانی دپ و نامزدش

جانی دپ و امبر هرد سرانجام جشن نامزدی گرفتند.
دپ ۵۰ساله و نامزد ۲۷ساله اش چند شب پیش در سالنی قدیمی و کلاسیک در لس آنجلس مراسم نامزدی خود را بصورت خصوصی برگزار کردند.
در این مراسم پسر جانی دپ نیز حضور داشت.


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!