مراسم تشییع پیکر مرحوم حاجیه خانم کمانکش


مراسم تشییع پیکر مرحوم حاجیه خانم کمانکش

مادر گرامی اخوان ناهیج

و خواهر گرامی برادران کمانکش


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما