مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر

191 0 8 3238 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر

 

 

بیست و دومین دوره بازیهای المپیک زمستانی پایان یافت. مراسم اختتامیه این دوره از بازی ها در استادیوم اصلی سوچی، با رژه پرچم داران کشورهای حاضر در المپیک زمستانی از جمله ایران ادامه یافت. محمد کیادربندسری، به عنوان پرچمدار رژه رفت

 

 

191 0 8 32382 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32383 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32384 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32385 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32386 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32387 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32388 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 32389 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323810 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323811 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323812 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323813 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323814 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323815 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323816 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323817 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر 191 0 8 323818 مراسم اختتامیه المپیک سوچی / تصاویر

 

 

گرداوری : ایران خاتون


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!