مبعلی: کار انتقالم به استقلال تمام شده است

ایمان مبعلی در خصوص جدا شدنش از استقلال خوزستان و پیوستن به عنوان یار کمکی به تیم فوتبال استقلال گفت: با توجه به جلساتی که در یکی دو روز گذشته انجام شده کار انتقال من به استقلال تمام شده است اما با توجه به اینکه باشگاه باید برگه فسخ قرارداد را به من بدهد، هنوز ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!