مایلی کهن:اقا در تمرین با دخترش می آید و روزنامه می خواند/ پرسپولیس این فصل فقط مسی و رونالدو را کم داشت

محمد مایلی کهن امده بود تا در مورد حل مشکل پرسپولیس به دیگر پیشکسوتان این تیم راهکار بدهد اما مطابق همیشه نشست را با صحبت هایش به اشوب کشید. بازیکن سابق پرسپولیس در خاتمه نشست با پیشکسوتان این تیم و پس از درگیری لفظی با جواد الله وردی به جمع خبرنگاران امد و مدعی شد ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!