مایلی‌کهن با لباس رُفتگری تماشاگر ویژه بازی استقلال و ملوان!

نادر فریادشیران دستیار سابق محمد مایلی‌کهن در صبا اظهار داشت: محمد مایلی‌کهن در حمایت از قشر زحمتکش و پرتلاش و شریف رفتگران شهرداری امروز با لباس رفتگری وارد ورزشگاه تختی انزلی می‌شود و این مسابقه را با لباس رفتگران نظاره می‌کند. وی ادامه داد: من به دلیل آنکه زانوی پایم را عمل کرده‌ام در تهران ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!