ماجدی: قاضی تا ظهر فرصت دارد

میرشاد ماجدی ، درباره وضعیت محمد قاضی عنوان کرد:روز یکشنبه صحبت کوتاهی با این بازیکن داشتم.او برخی مسائل را مطرح کرد و من هم خواستم شرایطی وجود داشته باشد که به تمرین برگردد.قاضی هم پذیرفت و بحث دیگری نبود. وی افزود: متاسفانه قاضی در تمرین صبح امروز تیم هم حضور نیافت.من با او تماس گرفتم ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!