ماجدی: در کیش به اولین چیزی که فکر می‌کنیم بازی با ملوان است

میرشاد ماجدی سرپرست آبی‌پوشان که کارهای مربوط به سفر استقلال به کیش را فراهم کرد در خصوص شرایط این تیم، اردوی کیش و مسائل دیگر به اظهارنظر پرداخت. مصاحبه با وی را بخوانید: *در خصوص اردوی کیش و ارزیابی‌تان از این اردو بگویید؟ می‌توانیم ۷،۸ روز با همدلی و اتحاد با همدیگر در کیش تمرین ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!