لباسشویی ۶۵ اهدا شد


لباسشویی 65 اهدا شد

از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی لباسشویی شماره 65 را هم به یک خانواده کم برخوردار اهدا کردیم

سپاس از خیرین عزیز 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!