قلیچ را ول کنید قلوچ را بگیرید!!!


قلیچ را ول کنید قلوچ را بگیرید!!!

"توقف نامناسب" اتوبوس ها در سه راه جعفری و ترافیک سرسام آور

مکان هایی در خیابانهای مرکزی شهر برای ایستگاه اتوبوس ها در نطر بگیرید، لطفا!


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما