قربانی‌شدن بازی به‌پای تست‌زنی/بازی برای بچه‌ها متن است، نه حاشیه

ناجی، پژوهشگر «فلسفه برای کودکان» معتقد است که مدام بازی کردن کودکان وقت آنان را هدر نمی‌دهد و به نوعی بازی برای بچه‌ها از دنیای واقعی هم واقعی‌تر است.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!