فن در فارت: هواداران هامبورگ ما را ترسانده بودند

بعد از شکست ۳-۰ این هفته مقابل هرتابرلین، ۳۰۰ هواداران هامبورگ، بیرون ورزشگاه منتظر ماندند تا با شعارها و پرتاب اشیای مختلف، از بازیکنان پذیرایی کنند رافائل فن در فارت، کاپیتان هامبورگ، تایید کرد که اعتراضات اخیر هواداران این باشگاه، موجب ترس او و هم تیمی هایش شده است. شش شکست اخیر هامبورگ، موجب سقوط ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!