فرزند مریم اوزرلی (خرم سلطان) متولد شد

Khorram_Soltaan_Nini_Patogh69_ir

دختر مریم اوزرلی روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد. مریم اسم فرزندش را لارا گذاشته است. البته دلیل کناره گیری مریم اوزرلی از نقش خرم سلطان نیز سلامتی دخترش در طول بارداری اش بوده است.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!