عکس و متن عاشقانه / بهشت کجاست؟

Love_Baghal_Behesht_Patogh69

بــهشت کـجاستـ ؟

یـک فـضای چـند در چـند میـان بـازوان کـسی که دوسـتش داریــ ... !

« تقـدیم بـه فـ نـ »


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!