عکس / ساسی مانکن در هرات افغانستان

Sasy_Mankan_Haraat_Afghanestan_Patogh69_ir

تصویر ساسی مانکن خواننده رپ زیرزمینی ایران روی کامیونتی در شهر هرات افغانستان...


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!