عشق یعنی؟ / عشق یعنی دل سپردن تا ابد

Love_Eshgh_Yani_Patogh69_ir

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد

عشق یعنی دل سپردن تا ابد


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!