عسل صامتی و کسب مدال طلای شناعسل صامتی و کسب مدال طلای شناکسب مدال طلای مسابقات شنای المپیاد غرب کشور توسط خانم عسل صامتی در ماده پنجاه متر کرال پشت برای اولین بار در تاریخ شنای شهرستان بروجردرا تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی هیات شنای بروجرد


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!