طراحی داخلی یک آپارتمان مدرن در مسکو

Decoration_Dakheli_Moscow_Patogh69_ir

طراحان، تاراس بزروکاو و استاس سامکویچ (به نمایندگی از استودیو طراحی TS)، طراحی داخلی آپارتمانی مدرن در مسکو را به پایان رساندند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!