شعار انتخاباتی جالب در افغانستان+عکس

در آستانه انتخابات آتی افغانستان، شعارهای انتخاباتی کاندیداها رنگ و بوی اغراق آمیز و عجیبی به خود گرفته است!

شعار انتخاباتي جالب در افغانستان+عكس

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!