شاه بی صورت در مسیر تهران شمال قدیم

نقش برجسته شکل شاه اثری به جامانده از دوران قاجار است که در مسیر تهران شمال قدیم در منطقه ای صعب العبور ساخته شده بود، این نقش برجسته پنهان ناصرالدین شاه را با ملازمانش نشان می دهد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!