سری دوم داروهای بیمار سرطان پوست تهیه شدسری دوم داروهای بیمار سرطان پوست

تهیه شدبا 30.000.000 ریالی اهدایی خیرین

داروهای سری دوم بیمار مبتلا به سرطان پوست توسط سایت فرهاد 90 تهیه شد

کارت تجارت :

  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی آماده دریافت کمکهای مالی برای نیازمندان واقعی


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!