سری دوم جهیزیه برای نوعروسان نیازمند


سری دوم جهیزیه برای نوعروسان نیازمند

در حال تکمیل دوازده جهیزیه سری دوم

برای نوعروسان بروجردی و سیل زده


12سری ظروف چینی و 12 سرویس قابلمه تفلون توسط خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی اهدا شد

خبر کامل بزودی....


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!