سازه های بی ضابطه در روستاهای تاریخی گلستان تخریب می شود

گرگان-ساخت و ساز غیرمجاز در بافت تاریخی شاهکوه سفلی که اخیرا درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده، موجب نگرانی کارشناسان و اهالی روستا شده است؛ مسئولان قلع و قمع را تنها راه باقیمانده می دانند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!