رکوردشکنی قوچان‌نژاد در فوتبال انگلیس!

رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی ایران چند روز پیش از استاندارد لیژ جدا شد تا برای چارلتون که در فوتبال جزیره به میدان برود. روزنامه‌ “دیلی میل” در گزارشی نوشت: قوچان‌نژاد طولانی‌ترین اسم خانوادگی در میان بازیکنان در تاریخ فوتبال انگلیس است. این روزنامه‌ انگلیسی نوشت: Ghoochannejhad اسم خانوادگی بازیکن ایرانی چارلتون است که ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!