روز جهانی دروازه بان


روز جهانی دروازه بان

امروز روز جهانی "دروازه بان" است

سال 1365  زمین هواشناسی

فرهاد داودوندی دروازه بان تیم فوتبال تعاون بروجرد 


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!