رنگ سال ۹۳ انتخاب شد / بنفش ارکیده‌ای

Range_Saal_93_Patogh69_ir

دیگر وقت خداحافظی با «سبز زمردی» فرا رسیده، اکنون نوبت به یك بنفش چشم نواز است، یك «بنفش درخشان»؛ «بنفش اركیده‌ای».


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!