رحمتی به کمیته انضباطی احضار شد

با توجه به تخلف سید مهدی رحمتی در دیدار مقابل ملوان بندر انزلی، وی باید روز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه در کمیته انضباطی حاضر و پاسخگوی تخلفش باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!