رئیس صندوق بین المللی پول سفر به عربستان را لغو کرد

رئیس صندوق بین المللی پول پس از بالاگرفتن تنش بر سر موضوع مفقود و کشته شدن خبرنگار سعودی سفر خود به خاورمیانه را به تعویق انداخت.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما