دیدار با نماینده سابق بروجرد در مجلس


دیدار با نماینده سابق بروجرد در مجلس


امشب دیدار و گفتگوی صریح فرهاد داودوندی با آقای دکتر هادی مقدسی نماینده سابق بروجرد در مجلس

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما