دیدار با رئیس اداره ورزش و جوانان بروجرددیدار با رئیس اداره ورزش و جوانان بروجرد


دیدار بازرسان برنامه و بودجه استانداری و رئیس و جمعی از پرسنل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بروجرد با آقای مستعد سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد جهت عرض تبریک در محل اداره

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما