در جنگ اقتصادی و رسانه‌ای قرار داریم

رضایی در مراسم رونمایی از نرم افزار یادمان عشق اظهار اشت: بعد از جنگ ما باب دوستی را با عربستان و امارات آغاز کردیم و در برجام با آمریکا مذاکره کردیم اما از پشت خنجر زدند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما