درود بر مسوولین محترم خرم آباد که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اند


درود بر مسوولین محترم خرم آباد

که برای جذب توریست سنگ تمام گذاشته اند


مسوولین محترم خرم آباد

اینجوری جذب توریست انجام می دهند

 به قدری که توی شهر از فرط استقبال هموطنان جای سوزن انداختن نیست

 نه مثل بعض شهرها ....

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما