خبر بسیار بسیار خوب
خبر بسیار بسیار خوب

سایت فرهاد داودوندی، مسولیت حمایت از دو تن از دانش آموزان مستعد تحصیل

که جهت ادامه تحصیل مشکل مالی دارند را به کمک شما خیرین عزیز پذیرفت

متن خبر بزودی......


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما