خانم زیبا و جذاب سبب فراموشی ماموران پلیس شد

Faramooshi_Mamooran_Police_Khanoom_Ziba_Patogh69

یک خانم زیبا اهل شهر آلست در دادگاهی که به خاطر رانندگی به هنگام مستی او تشکیل شده بود بی گناه اعلام شد و جریمه ای نخواهد پرداخت. ماجرا از این قرار است که پس از نخستین تست الکل ماموران پلیس با اشتیاق سرگرم عکس انداختن با خانم راننده و دوستان زیبایش شدند.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!