حوادث المپیک سوچی / تصاویر

1898 0625891 حوادث المپیک سوچی / تصاویر

 

 

بسیاری از ورزشکاران در المپیک سوچی۲۰۱۴ با حوادث زیادی روبرو شده اند که نسبت به المپیک های گذشته بیشتر است.

 

 

1898 06258911 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258912 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258913 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258914 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258915 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258916 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258917 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258918 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 06258919 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 062589110 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 062589111 حوادث المپیک سوچی / تصاویر 1898 062589112 حوادث المپیک سوچی / تصاویر

 

 

گردآوری : ایران خاتون

 


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!