جمشیدیان: الجزیره را ببریم صعود می‌کنیم

احمد جمشیدیان درباره عملکردش در بازی با الریان، اظهار کرد: فکر می‌کنم با توجه به این که بعد از چهار ماه بازی کردن و این که تنها سه الی چهار جلسه تمرین با تیم داشتم در مجموع عملکردم خوب بوده است. به هر حال باید از یک جایی کار را شروع می‌کردم و قسمت شد ...

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!