توزیع نان در سطح شهر


توزیع نان در سطح شهر

از طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی

تعداد 600 قرص نان خریداری و بین نیازمندان شهر توزیع کردیم

سپاس از خیرین عزیز

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!