تماشاگر عریان در المپیک زمستانی + عکس

Oryan_Olampyc_Succi_Patogh69_ir

این تماشاگر که در حال دیدن مسابقات اسکی آلپاین مردان است، ظاهرا مقاومت بسیار خوبی در برابر سرمای سوچی روسیه دارد.


منبع : http://patogh69.ir

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما

گوگل یاهو!